Izbor Predsednika i članova Upravnog odbora Senološkog udruženja Srbije

Poštovani članovi Senološkog udruženja Srbije,
Na elektronskoj sednici održanoj 31.07.2020. godine izabran je novi Upravni odbor Senološkog
udruženja Srbije i to u sledećem sastavu: Tatjana Ivković-Kapicl, Andrija Golubović, Dragana
Bogdanović-Stojanović, Ferenc Vicko, Ivan Marković, Viktorija Vučaj-Ćirilović, Snežana
Šušnjar, Ivana Božović, Marko Buta, Lazar Popović i Dragana Đilas.
Novoizabrani članovi Upravnog odbora su, jednoglasnom odlukom, mandat za Predsednika
Udruženja poverili dr Dragani Đilas.
Čestitamo im na izboru! Želimo im puno sreće i uspeha u daljem radu!

Senološko udruženje Srbije