Obaveštenje za članove Senološkog udruženja Srbije

Poštovani članovi Senološkog udruženja Srbije,

Imajući u vidu aktuelnu epidemiološku situaciju obaveštavamo Vas da će se izborna
skupština za organe Udruženja i predsednika Udruženja, održati elektronskim putem sa rokom za
glasanje do 31.07.2020. godine, do 12 časova. Predlog dnevnog reda i prateći materijali će biti
poslati putem elektronske pošte svim aktivnim članovima Udruženja.
Glasanje će se vršiti elektronskom poštom.

Srdačan pozdrav,
Dragana Đilas