FINALNI PROGRAM: TREĆI SRPSKI SENOLOŠKI KONGRES

TREĆI SRPSKI SENOLOŠKI KONGRES

sa međunarodnim učešćem

Novi Sad, 27–28. maj 2022.

PROGRAM KONGRESA

ORGANIZATORI:

Senološko udruženje Srbije
Centar za KME Medicinskog fakulteta u Novom Sadu

Poštovani,

Sa velikim zadovoljstvom Vas obaveštavamo da će se ove godine, u organizaciji Senološkog udruženja Srbije, održati Treći srpski senološki kongres sa međunarodnim učešćem, u periodu od 27. do 28. maja 2022. godine u Novom Sadu.

Dear Colleagues,
We are very pleased to inform you that this year, organized by the  Serbian Senologic Society, the Third Serbian Senological Congress will be held with international participation, which will take place in Novi Sad, Serbia, from 27 to 28 May 2022.

 

ORGANIZACIONI ODBOR
Dr sci. Dragana Đilas, predsednik
Prof. dr Tatjana Ivković Kapicl,sekretar
Doc. dr Lazar Popović

Članovi
Prof. dr Ferenc Vicko
Prof. dr Sanja Stojanović
Prof. dr Viktorija Vučaj Ćirilović
Prof. dr Andrija Golubović
Prof. dr Zoran Radovanović

NAUČNI ODBOR
Prof. dr Tibor Tot, predsednik

Članovi
Prof. dr Ivan Marković
Dr sci. Dragana Bogdanović Stojanović
Prof. dr Nikola Bešić
Ass dr Jasmina Boban
Prim. dr Ljiljana Stamatović

 

Petak, 27. maj 2022.

08:00-09:00 Registracija
09:00-09:30 Uvodna reč
Dragana Đilas
9:30-10:00 TRIPL NEGATIVNI KARCINOMI DOJKE SA DOBROM PROGNOZOM
Tibor Tot
10:00-10:30 SAVREMENI PRINCIPI LEČENJA RANOG KARCINOMA DOJKE
Joseph Gligorov
10:30-10:45 Diskusija
10:45-11:15 KAFE PAUZA
11:15-11:45 PREDSTAVLJANJE NACIONALNOG VODIČA ZA DIJAGNOSTIKU I LEČENJE KARCINOMA
                    DOJKE I CEEAO
Ferenc Vicko
11:45-12:15 ONKOPLASTIČNE OPERACIJE DOJKE: PRINCIPI I NOVINE
Branka Radmanović
12:15-12:30 PREDSTAVLJANJE ORGANIZACIJE ŽENA LEČENIH OD KARCINOMA DOJKE “BUĐENJE”
Maja Živković
12:30-12:45 Diskusija
12:45-13:45 SATELITSKI SIMPOZIJUM ROCHE
13:45-14:45 RUČAK I SIMPOZIJUM TIM CO
14:45-16:15 GENETSKE PREDISPOZICIJE ZA NASTANAK KARCINOMA DOJKE: DIJAGNOSTIKA I LEČENJE
14:45-15:05 Genetske predispozicije za karcinom dojke.
Ana Krivokuća
15:05-15:25 Racionalan pristup u praćenju žena sa visokim rizikom za karcinom dojke.
Dragana Bogdanović-Stojanović
15:25-15:45 Kad je vreme za hirurgiju kod žena nosioca mutacije gena?
Ivan Marković
15:45-16:05 PARP inhibitori u lečenju pacijentkinja sa karcinomom dojke nosioca BRCA mutacija.
Ana Cvetanović
16:05-16:15 Diskusija
16:15-16:30 KAFE PAUZA I POSTER PREZENTACIJE
16:30-17:00 SATELITSKI SIMPOZIJUM NOVARTIS
17:00-18:00 USMENE PREZENTACIJE RADOVA
18:00-18:30 ALFANUM „SISTEM ZA DIKTIRANJE MEDICINSKIH NALAZA“
20:00 SVEČANA VEČERA

Subota, 28. maj 2022.

9:00-9:30 SATELITSKI SIMPOZIJUM ELTA 90
9:30-11:00 DIJAGNOSTIKA I TERAPIJA AKSILE PACIJENATA SA KARCINOM DOJKE
9:30-09:50 UZ vođena biopsija limfonodusa aksile: kome i kako?
Dragana Đilas
09:50-10:10 Hirurgija aksile kod pacijenata sa karcinomom dojke: principi.
Nikola Bešić
10:10-10:30 Savremeni principi radioterapija aksile.
Polgar Čaba
10:30-10:50 Patologija limfnih čvorova u karcinomu dojke
Snježana Tomić
10:50-11:00 Diskusija
11:00-11:15 KAFE PAUZA
11:15-12:00 SATELITSKI SIMPOZIJUM PFIZER
12:00-12:30 SATELITSKI SIMPOZIJUM ASTRA ZENECA
12:30-13:45 NOVINE U DIJAGNOSTICI I LEČENJU KARCINOMA DOJKE
12:30-12:55 Novine u patologiji karcinoma dojke
Tatjana Ivković-Kapicl
12:55-13:20 Kontrastna mamografija: naša iskustva
Vladimir Urban
13:20-13:45 Šta je novo u sistemskom lečenju metastatskog karcinoma dojke?
Natalija Dedić-Plavetić
13:45-14:00 Diskusija
14:00-14:45 RUČAK
14:45-15:45 PRO- ET CONTRA- 1
Moderator: Nikola Bešić
14:45-15:05 Lokalni recidiv karcinoma dojke nakon poštedne operacije dojke i SN aksile podrazumevaobaveznu disekciju  aksile.
Pro : Marko Buta,
Contra: Vladimir Selaković
15:05-15:25 3D mamografija je superiorna u odnosu na UZ kod žena sa gustim dojkama.
Pro: Nataša Prvulović-Bunović
Contra: Viktorija Vučaj-Ćirilović
15:25-15:45 NGS analiza nam značajno olakšava izbor terapije metastatskog karcinoma dojke
Pro: Gorana Matovina-Brko
Contra: Lazar Popović
15:45-16:15 KAFE PAUZA
16:15-17:35 PRO- ET CONTRA- 2
Moderator : Liljana Stamatović
16:15-16:35 Ultra-hypofrakcionisana iradijacija čitave dojke (Ultra-hypofractionated whole breast irradiation).
Pro : Olivera Ivanov
Contra : Polgar Čaba
16:35-16:55 Endokrina terapija duže od pet godina je apsolutni standard adjuvatnog lečenja carcinoma dojke
Pro : Snežana Šušnjar
Contra : Ivana Božović
16:55-17:15 Mammaprint i OncotypeDX su neophodne analize u odluci o primeni adjuvatne hemioterapije kod pacijentkinja                            srednjeg rizika?
Pro : Jasmina Nedović
Contra : Marijana Milović
17:15-17:35 Primena veštačke inteligencije u radiološkoj dijagnostici dojke će uskoro zameniti radiologa.
Pro : Jasmina Boban
Contra : Sanja Stojanović
17.35-18.00. TEST
18:00 Izlazni test i evaluacija Kongresa
18:30 Zatvaranje Kongresa i dodela sertifikata

OPŠTE INFORMACIJE

MESTO ODRŽAVANJA: Rektorat Univerziteta u Novom Sadu, Dr Zorana Đinđića 1, 21000 Novi Sad

VREME ODRŽAVANJA: 27-28. maj 2022. godine.

ZVANIČNI JEZIK: Srpski, hrvatski i engleski.

IZLOŽBA: Za vreme trajanja Kongresa biće otvorena izložba farmaceutskih kompanija i proizvođača opreme. Izložba će biti postavljena u holu u nivou amfiteatra.

AKREDITACIJA:U toku.

CILJNA GRUPA KONGRESA: lekari, radiolozi, internisti, onkolozi, hirurzi, radio terapeuti i patolozi.

VAŽNI DATUMI:

  1. april 2022. – rok za prijem sažetaka
  1. maj 2022. – rok za obaveštavanje o prihvatanju i načinu prezentovanja rada
  1. maj 2022. – rok za registraciju i uplatu kotizacije za učesnike sa prihvaćenim radom
  1. maj 2022. – rok za registraciju i uplatu kotizacije za učesnike bez rada

 

KOTIZACIJA

Kotizacija za lekare – 15.000,00 RSD

Kotizacija za lekare – članove Senološkog udruženja sa plaćenom članarinom za 2022. god. – 10.000,00 RSD Kotizacija za lekare na specijalizaciji i penzionere – 7.500,00 RSD

Kotizacija uključuje: prisustvo Kongresu i izložbi, kongresni materijal, potvrdu o učešću, koktel dobrodošlice, kafe pauze, ručkove i svečanu večeru. Svi registrovani učesnici će dobiti bedž prilikom preuzimanja kongresnog materijala na registracionom pultu. Prisustvo radnom delu i drugim kongresnim aktivnostima moguće je samo uz bedž.

 

PRIJAVA UČEŠĆA I SMEŠTAJA

Prijava učešća i smeštaja se vrši popunjavanjem elektronske prijave koja je dostupna na sajtu Senološkog udruženja Srbije. Po prijemu popunjene prijave, Izvršni organizator će ispostaviti predračun sa rokovima za uplatu.

Preliminarni program kongresa možete preuzeti ovde.