RTV Vojvodina – Dnevnik. Prilog – Prvi Srpski Senološki Kongres

 

RTV Vojvodina – prilog za Dnevnik. Prvi Srpski Senološki Kongres.

Prvi srpski senološki kongres sa međunarodnim učešćem, održan je danas u Novom Sadu kako bi se ukazalo na značaj uspostavljanja saradnje svih lekara specijalista koji se bave bolestima dojke, sa ciljem unapređenja zdravlja i kvaliteta života pacijenata.

Organizator stručnog skupa je Senološko udruženje Srbije.