ZNACAJ PSIHOLOŠKE PODRŠKE OBOLELIMA OD KARCINOMA DOJKE

SESIJA – POSTER PREZENTACIJE

Radno predsedništvo:

Prof. dr Sanja Stojanović
Prof. dr Viktorija Vučak Ćirilović

Zbornik sažetaka / Prvi Srpski Senološki kongres sa međunarodnim učešcem, Novi Sad,

31. mart – 1. april 2017. ISBN 978-86-920945-0-7

Autor – dr Nevena Jelić Jakovljević
DZ “Dr Simo Miloševic”, Beograd, Srbija

Uvod.

Susret sa dijagnozom maligne bolesti predstavlja stresan životni događaj koji menja naš svet. Javljaju se strah, nedoumice, nesigurnost i postavljaju mnogobrojna pitanja. Reakcija na stres se ispoljava ne samo kroz osećanja, već i kroz misli, ponašanje i odnosa sa sredinom. Pacijenti prolaze kroz veliki stres ne samo u fazi saznanja već i u svim fazama lečenja kao i nakon njega.

Cilj.

Psihološka podrška uz medicinski tretman može unaprediti pacijentovo zdravlje i uticati na produženje života tako da je jako bitno ukazati pacijentu na njen znacaj.

Metod.

Podaci su dobijeni anemnezom pacijentkinja obolelih od karcinoma dojke u ambulanti opšte medicine.

Rezultat.

Ispitivana grupa je obuhvatila 74 žene obolele od karcinoma dojke. Sve one su u nekoj od faza kroz koju su prošle nakon saznanja da boluju od maligne bolesti osetile psihičku uznemirenost, promene u načinu i stilu života, brojne strahove i brige. Samo njih 6 (8.1%) je u nekoj od faza lečenja potražilo pomoc psihologa. Žene koje su imale psihološku podršku navode da su nakon pomoći psihologa imale bolji kvalitet života, manju psihičku uznemirenost, bolje seksualno funkcionisanje i da su povratile samopouzdanje.

Zaključak.

Psihološko praćenje pacijenata obolelih od malignih bolesti tokom svih faza lečenja veoma je važno zato što svaku fazu odlikuju specifične psihološke reakcije obolelih osoba. Ciljevi psihološke podrške usmereni su na humani pristup oboleloj osobi i stvaranje poverenja koje je neophodno za lečenje, pružanje informacija, ljubaznosti, poštovanja, ohrabrivanja i podsticanja pozitivnog stava prema lecenju.