BIOGRAFIJA PREDAVAČA – Prof. dr Radan Džodić

Prof. dr Radan Džodić je član Medicinske akademije SLD Redovni Profesor na Katedri hirurgije Medicinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu

Specijalista opšte hirurgije Doktor medicinskih nauka – onkologija

Oblast rada – Hirugija endorkinih organa (štitasta, paraštitaste i nadbubrežne žlezde), dojke, tumora kože i mekih tkiva, melanoma kože.

Prof. dr Radan Džodić se usavršavao na Institutu Gustave Roussy /IGR/ Villejuif, France – 1981, 1985, 1986, 1989 and 1994.

Prof. dr Radan Džodić je uveo mnoštvo savremenih procedura minimalno invazivne hirugije:

Detekecija stražarskih „sentinel“ limfnih nodusa kod raka dojke, štitaste žljezde i melanoma kože

Detekcije nepalpabilnih lezija dojke – ROLL (Radio Occult Lesion Localisation)

Tehnike poštednih i rekonstruktivnih operacija raka dojke

Prof. dr Radan Džodić je redovni profesor na Katedri hirurgije Medicinskog fakulteta u Beogradu i zamenik šefa Katedre za poslediplomsku nastavu iz onkologije. Glavni koordinator Projekta „Appui à la Réforme de l’Enseignement Supérieur – Edukacija u onkologiji“ koji finansira Francuska Vlada. Prof. dr Radan Džodić je glavni istraživač u domaćim i medunarodnim kliničkim studijama i naučno-istraživačkim projektima iz oblasti melanoma kože (EORTC 18952, 18861, 18961), genetskog skrininga za nasledni karcinom štitaste žlezde i drugih.

Autor monografije „Hirugija raka dojke“

Prof. dr Radan Džodić je član : European Society of Surgical Oncology – ESSO, International Asociation of Endocrine Surgeons – IAES, International Society of Surgeons – ISS, Asian Asociation of Endocrine Surgeons – AsAES, WHO  Melanoma Cooperative Group, EORTC Melanoma Cooperative Group, EORTC Thyroid Study Group, Kancerološke sekcije Srpskog lekarskog društva (predsednik u dva  mandata), Hirurške sekcije Srpskog lekarskog društva i potpredsednik Udruženja onkoloških hirurga Srbije.